faqs

Câu hỏi thường gặp

1. Đây là dịch vụ kiểm tra gì?

Công cụ này sẽ kiểm tra URL (đường đẫn web) của bạn có an toàn hay không dưới khác tiêu chí sau:

 Chứng chỉ SSL hợp lệ (kiểm tra ngày hết hạn, chứng chỉ trung gian được cài đặt đúng, URL khớp với miền chứng chỉ và hiển thị công ty phát hành SSL.

 Tất cả hình ảnh, mã CSS và Javascript đều được sử dụng một các an toàn.

 Kiểm tra từng tệp CSS để đảm bảo mọi hình ảnh đều được sử dụng một cách an toàn.

 Xuất ra bất kì cuộc gọi không an toàn nào, cùng với tệp tham chiếu đã thực hiện cuộc gọi không an toàn???.

 Xác nhận tất cả các chứng chỉ SSL của bên thứ ba hợp lệ và được cài đặt đúng.

2. Dịch vụ có thể đăng nhập vào khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc gửi cookie để đăng nhập vào một phiên hiện có không?

Không, dịch vụ này không thể đăng nhập vào khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu. Nó cũng không thể gửi cookie trở lại để đăng nhập vào một phiên.

Tuy nhiên, nếu URL bảo mật của bạn có các tham số truy vấn (các mục sau dấu chấm hỏi trong URL), URL đầy đủ bao gồm các tham số này có thể được dán vào URL để kiểm tra và tập lệnh sẽ gửi URL đầy đủ khi kiểm tra.

Nếu bạn có giỏ mua hàng ở một trang web thương mại điện tử, bạn có thể nhấp vào nút "thanh toán" và sao chép và dán URL đầy đủ đó để được phân tích.

3. Một nhà cung cấp SSL khác nói rằng chứng chỉ SSL trên website của tôi đang được cài đặt chính xác, nhưng khi tôi kiểm tra thì không phải. Vậy bên nào đúng?

Thuật toán xác minh của chúng tôi kiểm tra rằng tất cả các chứng chỉ chuỗi trung gian được cài đặt chính xác. Nếu không, chứng chỉ SSL thực sự không được cài đặt chính xác. Nhiều trình duyệt web sẽ vẫn hiển thị ổ khóa, nhưng một số trình duyệt được đặt ở mức bảo mật cao sẽ không xem trang web là an toàn.

Nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ để chúng tôi kiểm tra, nó hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn chưa có chứng chỉ SSL hoặc chứng chỉ SSL hiện tại kém an toàn, các bạn có thể liên hệ http://cer.vn để được tư vấn một cách tốt nhất.

Top